جهت کسب اطلاعات بیشتر از سایر محصولات و قیمت فروش آن ها با شماره تلفن :  ۳۴۳۲۴۳۶۵ – ۰۳۴ تماس حاصل فرمایید

کد نام محصول شرکت مدل
۱ روغن هیدرولیک Shell Shell Hydrau HM
۲ روغن هیدرولیک Shell Shell Hydra
۳ روغن هیدرولیک Shell Shell Tellus Oil
۴ روغن هیدرولیک Shell Shell Skydrol LD
۵ روغن هیدرولیک Shell Shell Tellus TD
۶ روغن هیدرولیک Shell Shell Irus Fluid C
۷ روغن دنده صنعتی Shell Shell Omala Oil
۸ روغن دنده صنعتی Shell Shell Omala Oil F
۹ روغن دنده صنعتی Shell Shell Tivela Compound A
۱۰ روغن کمپرسور هوا Shell Shell Comptella S
۱۱ روغن کمپرسور هوا Shell Shell Comptella
۱۲ روغن کمپرسور هوا Shell Shell Corena D 68
۱۳ روغن کمپرسور گاز Shell Shell Madrela T
۱۴ روغن کمپرسور گاز Shell Shell Madrela G
۱۵ روغن کمپرسور گاز Shell SShell Madrela E
۱۶ ضد یخ Shell Shel Ensis Fluid G
۱۷ ضد یخ Shell Shell Calibration Fluid S 9365
۱۸ ضد یخ Shell Shell Ensis Engine Oil
۱۹ گریس Shell Shell Alvania Grease HDX
۲۰ گریس Shell Shell Alvania Grease SDX
۲۱ روغن های دنده صنعتی نفت بهران بهران بردبار
۲۲ روغن های توربین نفت بهران بهران توربین
۲۳ سیالات هیدرولیک ضد آتش نفت بهران روغن هیدرولیک HFC
۲۴ روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر نفت بهران بهران هیدرولیک ۶۸H
۲۵ روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر نفت بهران روغن کمک فنر
۲۶ روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر نفت بهران بهران کاویان
۲۷ روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران توربو EIII
۲۸ روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران سوپر توربو دیزل
۲۹ روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران توربو دیزل SHPD
۳۰ روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران سوپر دیزل
۳۱ روغن های موتور دیزلی نفت بهران بهران خودرو دیزل
۳۲ روغن های موتور بنزینی نفت بهران بهران رانا
۳۳ روغن های موتور بنزینی نفت بهران بهران سوپر پیشتاز
۳۴ روغن های موتور بنزینی نفت بهران بهران تکتاز
۳۵ روغن های موتور بنزینی نفت بهران بهران خودرو
۳۶ روغن های موتور گازسوز نفت بهران بهران گازسوز VEH
۳۷ روغن های موتور گازسوز نفت بهران بهران گازسوز VEL
۳۸ روغن های موتور گازسوز نفت بهران بهران گازسوز STL
۳۹ گریس نفت بهران گریس بهران آبنوس
۴۰ گریس نفت بهران گریس بهران یاقوت
۴۱ روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس پایدار
۴۲ روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس دیزل
۴۳ روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس لنج
۴۴ روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس هیرمند
۴۵ روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس هامون
۴۶ روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس پاسارگاد
۴۷ روغن های موتوری دیزلی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس خلیج
۴۸ روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس پایا
۴۹ روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس ارس
۵۰ روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس سوپرجم
۵۱ روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس تیزرو
۵۲ روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس سوپرکیان
۵۳ روغن های موتوری بنزینی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس دوزمانه
۵۴ روغن های موتوری دریائی محصولات نفت پارس روغن موتور پارس دریا
۵۵ روغن های موتوری دریائی محصولات نفت پارس روغن موتور SHELL ALEXIA
۵۶ روغن های موتوری دریائی محصولات نفت پارس روغن موتور SHELL ARGINA T
۵۷ گریس محصولات نفت پارس گریس پارس ماهان
۵۸ گریس محصولات نفت پارس گریس پارس کلسیم کمپلکس
۵۹ ضدیخ – ضدجوش محصولات نفت پارس ضدیخ – ضدجوش سهند
۶۰ ضدیخ – ضدجوش محصولات نفت پارس ضدیخ – ضدجوش سهند ویژه
۶۱ روغن های چند منظوره Total Total Disola M 4015
۶۲ روغن های چند منظوره Total Total Disola M 4012
۶۳ روغن گردشی Total Total Cirkan ZS
۶۴ روغن گردشی Total Total Cirkan RO
۶۵ روغن هیدرولیک Total Total Equivis ZS
۶۶ روغن هیدرولیک Total Total Azolla AF
۶۷ روغن هیدرولیک Total Total Azolla ZS
۶۸ روغن دنده صنعتی Total Total Carter ENS/EP700
۶۹ روغن دنده صنعتی Total Total Carter ENS 400
۷۰ روغن دنده صنعتی Total Total Carter SX
۷۱ روغن دنده صنعتی Total Total Carter SH
۷۲ روغن انتقال حرارت Total Total Seriola 1510
۷۳ روغن انتقال حرارت Total Total Seriola ETA
۷۴ روغن انتقال حرارت Total Total Seriola DTH
۷۵ روغن های موتور ماشین آلات سنگین Total Total StarMax FE
۷۶ روغن های موتور ماشین آلات سنگین Total Total Star Trans
۷۷ گریس Total Total Multies EP2
۷۸ گریس Total Total Multis Complex HV2 Moly
۷۹ گریس Total Total Multis MS2
۸۰ خنک کننده ها Total Total Glacelf Supra
۸۱ روغن دنده صنعتی Mobil MobilGear SHC XMP Series
۸۲ روغن دنده صنعتی Mobil MobilGear XMP Series
۸۳ روغن دنده صنعتی Mobil MobilGear SHC Series
۸۴ روغن دنده صنعتی Mobil Mobil Glygoyle Series
۸۵ روغن های کمپرسور Mobil Mobil Glygoyle Series
۸۶ روغن های کمپرسور Mobil Mobil Rarus SHC Series
۸۷ روغن های کمپرسور Mobil Mobil Rarus 800 Series
۸۸ روغن دنده صنعتی Mobil MobilGear 600 XP Series
۸۹ روغن دنده صنعتی Mobil Mobil Glygoyle Series
۹۰ روغن دنده صنعتی Mobil Mobil SHC 600 Series
۹۱ گریس ها Mobil Mobilith SHC Series
۹۲ روغن دنده صنعتی Mobil Mobil Glygoyle Grease
۹۳ روغن دنده صنعتی Mobil Mobilith SHC PM Series
۹۴ روغن دنده صنعتی Mobil Mobil SHC Grease EAL
۹۵ روغن ضد زنگ/ضد خوردگی Mobil MobilArma MT
۹۶ روغن ضد زنگ/ضد خوردگی Mobil MobilArma
۹۷ روغن موتور خودروهای دیزلی Mobil Mobil Delvac
۹۸ روغن موتورهای گازی Mobil Mobil Pegasus
۹۹ روغن موتورهای گازی Mobil Mobil SHC Pegasus
۱۰۰ روغن موتورهای گازی Mobil Mobil Pegasus 600 Series
۱۰۱ روغن دنده صنعتی Castrol Castrol Alphasyn PG
۱۰۲ روغن دنده صنعتی Castrol Castrol OptiGear Synthetic X
۱۰۳ روغن دنده صنعتی Castrol Castrol Alphasyn EP
۱۰۴ روغن دنده صنعتی Castrol Castrol Alphasyn T
۱۰۵ روغن دنده صنعتی Castrol Castrol Tribol 1100
۱۰۶ روغن کمپرسور Castrol Castrol AirCol SN Range
۱۰۷ روغن کمپرسور Castrol Castrol AirCol SR Range
۱۰۸ روغن کمپرسور Castrol Castrol AirCol PD Range
۱۰۹ محصولات کاسترول GTX Castrol Castrol GTX
۱۱۰ محصولات کاسترول GTX Castrol Castrol Spheerol EPL
۱۱۱ محصولات کاسترول GTX Castrol Castrol GTX High Mileage
۱۱۲ روغن زنجیر Castrol Castrol Tribol
۱۱۳ روغن زنجیر Castrol Castrol Viscogen KLK
۱۱۴ روغن زنجیر Castrol Castrol Viscogen KL
۱۱۵ روغن هیدرولیک Castrol Castrol CareLube HES
۱۱۶ روغن هیدرولیک Castrol Castrol Hyspin ZZ
۱۱۷ روغن هیدرولیک Castrol Castrol Hyspin AWH-M
۱۱۸ روغن هیدرولیک Castrol Castrol AWS
۱۱۹ گریس Castrol Castrol Molub-Alloy
۱۲۰ گریس Castrol Castrol Optipit